VAD VI KAN HJÄLPA TILL MED!

HÄR NEDAN BESKRIVER VI EN DEL AV DE TJÄNSTER VI ERBJUDER.

MATERIALAVSÄTTNING

Vi har mångårig erfarenhet av avsättning av olika restprodukter. Tack vare vår erfarenhet kan vi arbeta brett med avsättning av de olika restproduktena. Det kan finnas  ett flertal olika avsättningsmöjligheter för era restprodukter inom både återanvändning, återvinning och slutanvändning. I bland kan det vara så enkelt som att bara tillhandahålla lagringsmöjligheter.

PRODUKTION

Behöver ni hjälp i er produktion eller saknar ni egna resurser?. Vi har erfarenheten och resurserna att hjälpa er! För att nämna några av de områden vi arbetar med produktion inom så är det bl a bränsleframställning, avfalls- och biobränslebaserade.Sortering av schaktmassor såsom; betong, asfalt, fyllnadsmassor mm,  för framtagning av t ex  ÅV-material eller annan avsättning. Krossning eller flisning av ris och grenar, klippning av stubbar.

FÖRÄDLING AV RESTPRODUKTER

Behöver ni hjälp med att se över era restproduktflöden? I många fall kan er restprodukt vara en resurs i något annat sammanhang. Kan vi hjälpa till att förvandla ert avfall till en produkt? Vi har mångårig erfarenhet av förädling av restprodukter samt tillhörande produktion och avsättning.

PRODUKTIONSKALKYLER

I många fall kan det vara svårt att sätta ett pris på den egna produktionen. Här kan vi vara behjälpliga med att bygga upp produktionskalkyler och skapa mätbara nyckeltal för att kunna mäta och följa upp produktionen. Det kan ibland vara bra att få hjälp av en extern part för att genomlysa verksamheten med ett par nya ögon och en kanske lite annan syn på verksamheten.

SMART LOGISTIK OCH LAGERHÅLLNING

Genom vårt breda kontaktnät kan vi i många fall se till att era restprodukter eller ert avfall transporteras på ett så effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt. Vi arbetar löpande med att sammanföra olika transportflöden och på så sätt optimera våra transporter. Genom att skapa rundsvängar med returtransporter så skapar vi miljömedvetna och kostnadseffektiva transporter. Det är bra både för naturen och för er som kund.

MARKSANERING/ÅTERSTÄLLNING

Med hjälp av egna maskiner och med hjälp av våra samarbetspartners har vi möjligheten att hjälpa er med helhetsåtaganden när det gäller olika former av återställningsarbeten. Det kan vara allt från en marksanering till någon form av anläggningsarbete. Vi har genom vårt breda kontaktnät tillgång till stora resurser om det är material som skall tillföras. Vi har även vanan och kunskapen att sköta avsättning av eventuellt förorenade massor.